3 Bouwen

We werken in 3 bouwen. Onze werking is gebaseerd op samenwerking en verbinding over beleidsdomeinen heen.

Binnen onderbouw vertoeven vier groepen van achttien kinderen van nul tot vier jaar. Er zijn twee fulltime begeleiders per groep. Kinderen bewegen zich vier jaar lang in dezelfde herkenbare omgeving. Kinderen van nul tot vier jaar spelen samen en leren van elkaar over de leeftijden heen. De oudste kinderen uit de verschillende groepen worden ook heel wat momenten aangeboden waar ze samen allerlei creatieve, psychomotorische en muzikale vaardigheden aanleren en elkaar beter leren kennen.  Zo maken ze een vlotte, zachte overgang naar de tweede kleuterklas. Kinderen kunnen hier 48 weken per jaar van 7u tot 18u terecht.

Meer info over de werking van de onderbouw vind je onder link (‘rinkelbel’)


In
middenbouw zitten de tweede en derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar samen in hetzelfde gebouw. Kinderen spelen en leren vooral in hun eigen leefgroep, maar er wordt ook klasdoorbrekend gewerkt. Op bepaalde momenten worden de deuren tussen de kleuterklassen opengezet zodat ze in de verschillende hoeken kunnen spelen. Voor ateliers, WO en forum werken we in de namiddag samen over de verschillende leeftijden heen.

Meer info over de werking van middenbouw vind je onder de link (‘dagverloop middenbouw’)


In
bovenbouw, derde tot zesde leerjaar, starten kinderen de dag steeds in hun eigen leeftijdsgroep. Daarna werken de leerlingen in de voormiddag klasdoorbrekend met twee leeftijden. We introduceerden hierbij de future classroom waarbij kinderen circuleren volgens hun individueel plan in een stille ruimte, een multiruimte en een instructieruimte. Binnen de ateliernamiddagen wordt gewerkt rond onderzoekend leren. Hierbij wordt klasdoorbrekend gewerkt over de vier leerjaren heen.

Meer info over de werking van bovenbouw vind je onder de link (‘dagverloop bovenbouw’)