20170420_144451

Wat zijn creatieve workshops? 

“Creatieve workshops” zijn workshops met een muziektherapeutisch insteek. Muziektherapie als non-verbale vorm helpt kinderen om zich beter te leren uitdrukken en te helpen in hun ontwikkeling. Tijdens de creatieve workshops worden de kinderen actief in het proces betrokken (actieve muziektherapie). Zij kunnen verschillende instrumenten bespelen (percussie, gitaar, piano, zang, …). De keuze van het instrument hangt af van verschillende dingen. Een kind die problemen heeft met structuur kan bijvoorbeeld op een djembe of op een drum spelen. Dit zijn ritmische instrumenten waar structuurervaring gestimuleerd kan worden. Men kan ook voor zingen kiezen. Leren en/of durven zingen kan helpen bij het creëren van zelfzekerheid.

Wat is muziektherapie? 

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Onze samenleving is vooral talig ingesteld, maar lang niet iedereen kan zich goed in woorden uitdrukken. Het benoemen van gevoelens, het uiten van je diepste emoties kan voor mensen en met name voor kinderen en jongeren moeilijk zijn. Hierin kan muziektherapie een rol vervullen want muziek raakt het hart en dus de emotie. Muziektherapie kan individueel of in groepsverband worden gegeven.

Voor wie zijn de creatieve workshops bedoeld? 

De creatieve workshops zijn hoofdzakelijk gericht op kinderen met problemen / moeilijkheden. De problemen kunnen heel divers zijn: emotionele problemen, gepest worden / pesten, ADHD, ASS, veranderen van school, agressieproblemen, depressieve gevoelens, eenzaam voelen, eetproblemen, leren omgaan met het verlies van iemand, concentratieproblemen, laag zelfbeeld, omgaan met scheiding ouders,….

Het is niet zo dat iedereen die naar de creatieve workshops komt een probleem hoeft te hebben. Soms gebeurt het dat één van de kinderen meedoet maar goed in zijn vel zit . Hij of zij kan een bijvoorbeeld wel een steun zijn voor de ander. Er worden geen individuele sessies gegeven. De kinderen komen altijd in duo`s. Dit maakt het wat minder bedreigend. 

De creatieve workshops kunnen ook ingezet worden bij de algemene ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld bij kleuters die nog heel jong zijn in hun gedrag.  Via muziek worden ze gestimuleerd in het maken van contact.

Welk kind komt naar de creatieve workshops

Dit gebeurt in samenspraak met de leraars en het zorgteam. Samen word er gekeken naar welke kinderen hier het meest baat bij zouden kunnen hebben. Het kan ook dat een ouder hier beroep op doet. Dit kan via het zorgteam.