Dagverloop bovenbouw

B1, 3e lj B2, 4e lj B3, 5e lj B4, 6e lj
8u20-8u30 onthaal, zachte landing Onthaal, zachte landing Onthaal, zachte landing Onthaal, zachte landing
8u30-9u (Op maandag 9u10 tot 9u25) Ronde, planning Ronde, planning Ronde, planning Ronde, planning
9u-10u Taal/ rekenen Taal/ rekenen
10u-10u10 kort uitvliegen
10u10-11u Taal/ rekenen Taal/ rekenen
11u-11u25 Lang uitvliegen
11u25-11u50 Frans Frans
11u50-12u15 Middageten Middageten Middageten Middageten
12u15-13u30 Uitvliegen
13u30-13u45 Ronde Ronde Ronde Ronde
13u45-15u30

WO, atelier, forum

Projectwerk WO:
Zelfde thema binnen de 4 groepen.
Voornamelijk B1 & B2 samen en B3 & B4 samen.

Atelier:
Overschrijdend over de 4 groepen binnen zelfde thema.

Forum:
Alle groepen samen. (1x/maand onderbouw, middenbouw, bovenbouw samen, ouders zijn welkom om 14u20 in de sportzaal.)

15u30-15u45 Afsluitronde Afsluitronde Afsluitronde Afsluitronde

Op vrijdag is de school om 15u gedaan.

 

Werking bovenbouw

In de voormiddag circuleren de kinderen met hun werkplan in drie verschillende ruimtes om instructies, zelfstandig werk en oefenmomenten te doorlopen.

Op het werkplan van de kinderen staat hun individueel rooster van de week en aangepaste taken per differentiatiegroep.  Ze volgen in kleinere groepen instructie en hebben de mogelijkheid om de leerstof in te oefenen met iPads, laptops en werkboeken.

Doorheen de week werken kinderen zelfstandig hun plan af, waarbij ze in de stille ruimte de keuze hebben aan welke taak of binnen welk vak ze werken. Het stimuleert betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Onze denkclub biedt een enorme uitdaging aan onze snel lerende kinderen en biedt de andere kinderen ruimte om hun plan af te werken volgens hun eigen tempo.

In de namiddag werken we met vier leeftijden door elkaar voor onderzoekend leren.  Elk teamlid werkt in één van de lokalen volgens zijn eigen talent. Het cyclisch proces van onderzoekend leren, vinden we terug in het gebruik van de lokalen. Kinderen starten hun onderzoek vanuit eigen interesse in het open leercentrum (onze schoolbibliotheek). Daarna gaan ze met hun gevonden bronnenmateriaal naar de onderzoeksruimte waar ook iPads en laptops ter beschikking zijn. Nadat hun werk werd besproken en nagezien kunnen kinderen in de multiruimte een creatieve verwerking maken. In de presentatieruimte leren ze de nodige skills om een digitale presentatie te maken. Tijdens dit proces zitten kinderen van verschillende leeftijden bijeen waardoor ze elkaar kunnen helpen en kunnen leren van elkaar.

Daarnaast worden tijdens de namiddagen ook ateliers aangeboden door begeleiders en experten. De muziektherapeut leert in kleine leeftijdsdoorbrekende groepen kinderen musiceren. Ze leren ook teksten schrijven, videoclips maken of een muziektheater op poten zetten.

Er worden stemateliers gegeven door onze stemleerkracht en ons legolokaal krijgt meer en meer vorm.

De reporters van de bovenbouw schrijven ook artikels voor onze digitale schoolkrant.

Onze schooldag eindigt telkens met de afsluitronde. Kinderen presenteren hun onderzoek of lezen hun tekst voor. We bespreken ook eventuele problemen, geven elkaar tips en spreken complimenten uit.  Als laatste blikken we vooruit naar de volgende dag.