klus hamer

hier wordt nog aan gewerkt.

De schoolraad

In de schoolraad zetelen afgevaardigden van

  • De Tandem
  • Ouders
  • Belanghebbenden uit het pedagogisch werkveld

De schoolraad waakt over de werking van de school en werkt nauw samen met de vzw Op Stap.