De schoolraad

De schoolraad waakt over de werking van de school en werkt nauw samen met de vzw Op Stap.  Ze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en socio-economische en culturele milieus.  Deze mensen worden verkozen om in de schoolraad te zetelen. De schoolraad wordt telkens samengesteld voor een periode van vier jaar.