Emmi Pikler

Emmi Pikler (1902-1984) was een Hongaars-Oostenrijkse kinderarts. Pikler stelde dat alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren worden. Vanaf de geboorte gebeurt het proces van leren en ontdekken op een heel vanzelfsprekende, natuurlijke manier. Een baby ontwikkelt zich het beste als hij de wereld en zichzelf zoveel mogelijk zelfstandig, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo kan ontdekken.

Pikler geeft aan dat kinderen niet hoeven aangezet te worden tot spel en ontwikkeling. Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren verwerft een heel andere kennis, dan een kind dat een kant en klare oplossing krijgt aangeboden. Een kind moet dus de tijd krijgen die het nodig heeft om zichzelf, zijn omgeving en de anderen te leren kennen. Pikler beklemtoont hierbij het belang van warme interactie, liefdevolle hechting en een goede omgeving.


De 3 pijlers die baby’s en peuters volgens Pikler nodig hebben:

  • Vrij bewegen en vrij spelen in een goed voorbereide omgeving: Het speelmateriaal moet aansluiten bij de leeftijd en belangstelling van kinderen. De ruimte is veilig en daagt uit tot ontdekken.  En volwassenen geven kinderen de mogelijkheid om hun eigen behoefte en interesse te volgen.  
  • Veilige hechting en liefdevolle communicatie:  Pikler benadrukt het belang van communicatie tijdens de dagelijkse verzorging.  Tijdens momenten van eten, wassen, verschonen, aankleden, … kunnen de baby en de volwassene werkelijk in contact zijn en elkaar leren kennen. Als de volwassene de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans om zich op de handelingen in te stellen en zelf actief deel te nemen.  Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten.
  • Een zinvol georganiseerd leven:  Een tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn in contact met de verzorger.  En een tijd om zelf actief bezig te zijn.