Célestin Freinet

Foto van Franse onderwijzer Celestin FreinetCélestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. In zijn dorpsschooltje ondervond Freinet dat kinderen er ongemotiveerd in de schoolbanken zaten en dat ze weinig interesse vertoonden in de schoolboeken. Freinet wilde de kinderen motiveren, tonen waarom we leren en de leerstof dichter bij de leefwereld van kinderen brengen. Hij trok met hen de natuur in, leerde kinderen over techniek door er zelf mee aan de slag te gaan, bezocht vakmensen in het dorp, …

Freinet ontwikkelde samen met collega’s en kinderen verschillende technieken die vandaag nog heel actueel en waardevol zijn binnen de klaspraktijk: de praatronde, vrije tekst, een dag- en weekplan, de klas-en schoolraad, natuurlijk lezen en schrijven, levend rekenen, onderzoeken, correspondentie, vrije tekst, projecten, …


Belangrijke uitgangspunten binnen het Freinetonderwijs zijn:

  • De ervaringen en belevingen van kinderen staan centraal.  Ze vormen het vertrekpunt van onderwijs. De leerkracht zorgt voor structuur en verdieping.  Zo zorgen de leerkracht en de groep er samen voor dat zinvol gewerkt kan worden.
  • Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben.  Je leert pas echt als je kan handelend experimenteel zoeken en ontdekken, en als je daar met anderen over kan communiceren.
  • De organisatie van het klasgebeuren ligt meer in handen van de kinderen.  De leraar bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt. Kinderen leren om samen op democratische basis hun groep, klas of school te organiseren. Ze worden daardoor goed voorbereid op een democratische samenleving.
  • Kinderen leren binnen een zinvolle context.  Alles wat ze leren heeft een doel. Levensecht leren vertrekt vanuit de belangstelling en de leefwereld van het kind. Ook taal en rekenen probeert men zoveel mogelijk op een natuurlijke manier te leren.​