Waar staan we voor?

Het welbevinden van kinderen staat in Rinkelbel centraal.  We vinden het ontzettend belangrijk dat elk kind zich goed voelt bij ons. We creëren een huiselijke sfeer en stellen warmte, geborgenheid en veiligheid voorop.  

Rinkelbel wil open en transparant zijn. We hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen de ouders en begeleiders. We vinden het belangrijk om te luisteren naar bijzonderheden van kinderen zodat we er adequaat op in kunnen spelen. We streven er naar dat ouders hun kinderen met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwen.

Kinderen met extra zorgbehoeften krijgen in de mate van het mogelijke gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Ook kinderen uit kansarme gezinnen kunnen bij ons terecht. We gaan steeds in overleg met ouders omdat we willen verzekeren dat ons aanbod overeenstemt met de noden van het kind.

We bieden een geborgen, veilige, kindvriendelijke omgeving dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om zich te ontplooien in hun eigen “ik”.  We respecteren elk kind zoals hij of zij is.

Onze kinderopvang is erkend door Kind en Gezin en we houden ons aan de richtlijnen en reglementering worden opgelegd.  Bij de schoolgaande kinderen volgen we de ontwikkelingsdoelen volgen het leerplan van het GO!.  

Het team van Rinkelbel is betrokken en staat telkens weer met veel liefde en enthousiasme klaar voor alle kinderen.  We stimuleren het nemen van initiatief en geven onze begeleiders mogelijkheden tot ontwikkeling en zelfontplooiing.

Zie onze toepassing hierop bij de (koppeling wat doen we)