Waar staan we voor?

  • Rust, geborgenheid en veiligheid.
  • Open communicatie en verbinding met elkaar en met de buurt.
  • Engagement en verantwoordelijkheid.
  • Focus op het welbevinden van elk kind.
  • Respect tegenover elkaar en onze omgeving.
  • Vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen.
  • Samen leren en experimenteren op ons groot, groen, uitdagend domein.
  • Ruimte voor creativiteit, talent en humor.
  • Betrokkenheid en zorg voor elkaar.
  • Kwaliteit.

Een cirkel van kinderen