Waarom 0 tot 4 jaar?

Binnen onze werking willen we kinderen van 0 tot 4 jaar laten opgroeien binnen een zachte overgang van thuis naar de kinderopvang en van de kinderopvang naar school.

Door de werking van 0 tot 4 jaar is er geen breuklijn op de leeftijd van 2,5 jaar. In Rinkelbel krijgen kinderen alle kansen om te leren, te spelen en te ontdekken, maar ook de mogelijkheid om op hun eigen ritme te groeien, om de stap te zetten naar het potje als ze er echt klaar voor zijn, om te slapen als ze daar nood aan hebben, … Kinderen kunnen een zachte overgang naar school maken op een moment dat ze er echt rijp voor zijn.

Onze werking vertrekt vanuit de pedagogische visies van Pikler, Reggio Emilia, Freinet en Gordon. Meer info hierover vind je onder de link ‘4 pedagogen’. 

Kinderen van nul tot vier jaar spelen samen en leren van elkaar over de leeftijden heen. Kleine kinderen leren allerlei vaardigheden van de grote kinderen en grote kinderen vinden het vaak leuk om mee te zorgen voor de kleintjes. Ze leren om elkaar te helpen of om hulp te vragen. Ze hebben aandacht voor elkaar en leren zorgen voor elkaar. Op die manier ontwikkelen kinderen sterke sociale vaardigheden.

Foto van peuter met mandarijn