•  Nieuws

Welkom op de pagina van de werkgroep communicatie.

De werkgroep ondersteunt de school op vlak van communicatie, zowel intern (school naar ouders en leerlingen) als extern (school naar buitenwereld).   De werking van onze werkgroep kunnen we onder de volgende 2 noemers indelen: ‘communicatiekanalen’ en ‘communicatieprojecten’.


Communicatiekanalen
De school beschikt over verschillende communicatiekanalen om een boodschap te verspreiden.  De werkgroep communicatie zorgt ervoor dat deze optimaal gebruikt worden. We streven ernaar de communicatie zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Affiches
De werkgroep helpt bij het ontwerpen van de affiches.  De affiches worden in de huisstijl ingepast om de herkenbaarheid te vergroten.   Er wordt een plan opgesteld door de plakploeg om affiches te verspreiden op publieke plaatsen als er activiteiten aangekondigd worden waarop ook niet-Tandem’ers welkom zijn.

Website
De werkgroep staat in voor het beheer van de website en zorgt er dus voor dat de website up-to-date blijft.  Op regelmatige basis worden er door ons ook nieuwe foto’s op de site geplaatst. De website is nog in evolutie…  Hou ze dus in de gaten!

Sociale media
De Tandem is ook terug te vinden op Facebook en (binnenkort) op Twitter.  Wil je ook onze vriend worden? Dan blijf je op de hoogte van alle Tandem nieuws.

Pers
Iedereen mag weten dat we fier zijn op onze school.  Bij sommige activiteiten nodigen we de pers graag uit zodat we eens in het nieuws komen.

Briefwisseling
De briefwisseling van de Tandem wordt aangepast aan de huisstijl.  Er worden hiervoor sjablonen aangemaakt. Het nieuwe logo van de school en de nieuwe kleuren zullen vanaf nu dus ook in de brieven terug te vinden zijn.


Communicatieprojecten
Ieder jaar evalueren we de communicatie binnen school en gaan we op zoek naar punten die voor verbetering vatbaar zijn.  Deze proberen we aan te pakken via een aantal ‘communicatieprojecten’. Naargelang het project gaan een aantal mensen van de werkgroep aan de slag.  Hieronder een overzicht van de projecten waarvoor de werkgroep zich engageert:

  • Huisstijl – sjablonen maken voor brieven en affiches.
  • De babbelbox voor ouders.
  • Ondersteuning bij acties en activiteiten.
  • Tevredenheidsbevraging voor ouders.
  • Duidelijkheid over het organigram en schoolstructuren.
  • De visie rond communicatie
  • Plakploeg – Hoe p(l)akken we dit aan?
  • …  En we luisteren graag naar jouw ideeën!

Kom erbij!
Omdat er nog veel werk aan de winkel is kunnen we zeker nog helpende handen gebruiken!  Als je graag onze werkgroep vervoegt, mag je contact opnemen met Melanie Verniest. melanie.verniest@detandem.be
of 050 37 76 78 of spring gerust eens binnen in het centrum.