•  Nieuws

Welkom op de pagina van de werkgroep communicatie.

Zoals de naam van de werkgroep al doet vermoeden ondersteunen we de school op het vlak van communicatie.  Het gaat hierbij zowel over interne communicatie (school naar ouders en leerlingen) als over  externe communicatie (school naar buitenwereld).   De werking van onze werkgroep kunnen we onder de volgende 2 noemers indelen: ‘communicatiekanalen’ en ‘communicatieprojecten’.

 

Communicatiekanalen

De school beschikt over verschillende communicatiekanalen om een boodschap te verspreiden.  De werkgroep communicatie zorgt ervoor dat deze optimaal gebruikt worden.  Het ontwerpen en verspreiden van affiches, het beheer van website en andere behoren tot het takenpakket van de werkgroep.  We streven ernaar de communicatie zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Affiches

De werkgroep helpt bij het ontwerpen van de affiches.  De affiches worden in de huisstijl ingepast om de herkenbaarheid op termijn te vergroten.   Er wordt een plan opgesteld door de plakploeg om affiches te verspreiden op publieke plaatsen als er activiteiten aangekondigd worden waarop ook niet-Tandem’ers welkom zijn.

Website

De werkgroep staat in voor het beheer van de website en zorgt er dus voor dat de website up-to-date blijft.  Op regelmatige basis  worden er door ons ook nieuwe  foto’s op de site geplaatst.  De website is nog in evolutie…  Hou ze dus in de gaten!

Sociale media

De Tandem is ook terug te vinden op Facebook en (binnenkort) op Twitter.  Wil je ook onze vriend worden?  Dan blijf je op de hoogte van alle Tandem nieuws.

Pers

Iedereen mag weten dat we fier zijn op onze school.  Bij sommige activiteiten nodigen we de pers graag uit zodat we eens in het nieuws komen.

Briefwisseling

De briefwisseling van de Tandem wordt aangepast aan de huisstijl.  Er worden hiervoor sjablonen aangemaakt.  Het nieuwe logo van de school en de nieuwe kleuren zullen vanaf nu dus ook in de brieven terug te vinden zijn.

 

Communicatieprojecten

Ieder jaar evalueren we de communicatie binnen school en gaan we op zoek naar punten die voor verbetering vatbaar zijn.  Deze proberen we aan te pakken via een aantal ‘communicatieprojecten’.  Naargelang het project gaan een aantal werkgroepers aan de slag.  Hieronder een overzichtje van de projecten waarvoor de werkgroep zich engageert:

  • Huisstijl – Sjablonen maken voor brieven en affiches
  • Ideeënbus
  • Ondersteuning bij acties/ activiteiten – Wat doen we met wilde ideeen?
  • Tevredenheidsmeting – Hoe is het met onze school gesteld?De enquete vind je online!
  • Organigram – Structuur in de schoolstructuren.
  • Communicatieplan – Visie op communicatie.
  • Plakploeg – Hoe p(l)akken we dit aan?
  • … (jouw idee?)

 

Kom erbij!

Omdat er nog veel werk aan de winkel is kunnen we zeker nog helpende handen gebruiken!

Je kan ons bijvoorbeeld helpen bij:

– het ontwerpen van affiches

– het verspreiden van affiches met de plakploeg

– het maken van foto’s bij de schoolactiviteiten om die dan op de website te plaatsen

– het schrijven van een verslagje voor de website

– het werken aan een persmap

– het bouwen aan de schoolwebsite

– het inbrengen van jouw ongetwijfeld sublieme ideeen

 

Contact

 

Je kan deze werkgroep contacteren op het e-mailadres WGcommunicatie@detandem.be.