Wie zijn we?


De Tandem is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar, gelegen in een groot, groen domein in Sint-Kruis, Brugge.

We zijn een plek waar onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in elkaar overvloeien. Kinderen leren en spelen in De Tandem, binnen en buiten schooltijd, en kunnen hun talenten breed ontwikkelen.

Begeleiders (leerkrachten, kinderverzorgsters, zorgleerkrachten, opvoeders, vrijwilligers,…) vormen één team. Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen.

Onze school volgt het leerplan en de eindtermen van het GO!. De kinderopvang is erkend door Kind & Gezin. Onze werking vertrekt vanuit de visie van Freinet, Malaguzzi, Gordon en Pikler.

Het kindcentrum De Tandem