Werking in de kijker

De Tandem - werking in de kijker
4 pedagogen

November 2021: De 4 pedagogen

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. Nu, eind november, ligt de focus op de 4 pedagogen die onze werking beïnvloeden vanuit hun visie, ideeën… Veel leesplezier!

1121_4pedagogen_kindcentrumDeTandem.pdf

Vrije tekst

December 2021: Freinettechniek - Vrije Tekst

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. Nu, eind december, ligt de focus op een eerste freinettechniek: de vrije tekst. Veel leesplezier!

1221_Vrijetekst_kindcentrumDeTandem_1.pdf

De Ronde

Januari 2021: Freinettechniek - De Ronde

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. In deze editie van eind januari zetten we graag een tweede freinettechniek in de kijker: De Ronde. Veel leesplezier! 

Freinettechnieken_deronde_DeTandem.pdf

Onderzoek

Februari 2021: Freinettechniek - Onderzoek

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. In deze editie van eind februari zetten we graag een derde freinettechniek in de kijker: Onderzoek(end leren). Veel leesplezier! 

Freinettechnieken_onderzoekendleren_DeTandem.pdf

klas- en kinderraad

Maart 2021: Freinettechniek - Klas- en kinderraad

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. In deze editie van eind maart zetten we graag een vierde freinettechniek in de kijker: de klas- en kinderraad. Veel leesplezier! 

Freinettechnieken_klasenkinderraad_DeTandem.pdf