Heropstart school vanaf 2 juni

heropstart school

Beste ouders,
Liefste Tandemkids,

Elke school kreeg groen licht van de minister en de veiligheidsraad om gefaseerd terug te kunnen starten. 

Dit zal voor elke school verschillend zijn, rekening houdend met onze  lokale context, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om op een veilige manier te laten verlopen.

Dit betekent voor onze school:

Heropstart onderwijs

KLEUTER

De Nationale Veiligheidsraad gaf aan, dat ALLE kleuters opnieuw naar school kunnen komen.  Vanaf 2 juni kunnen ze terug naar de klas.  De klas is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is de school niet open.

De principes van social distancing moeten door de kleuters niet worden gehanteerd.

De klasgroep wordt als één bubbel beschouwd tot het einde van het schooljaar.  De klasbubbels worden zowel in klas als op de speelplaats gehanteerd.

Ook het binnenkomen en buitengaan zal op verschillende tijdstippen gebeuren om vooral jullie ouders niet met 50 aan de poort te laten staan.

In het rooster zal je zien dat we gefaseerd starten met M1 en M2. Peuters en O1 starten pas vanaf maandag 8 juni 2020.

LAGER

Vanaf 5 juni kunnen ook alle kinderen lager onderwijs in toenemende mate terug naar school.

Het 6de, 1ste en 2de komen nu al enkele dagen.  Vanaf 8 juni zullen we alle kinderen elk 4 dagen kunnen laten komen.  Op woensdag is de school niet open.

Op de speelplaats moeten ook de leerlingen lager onderwijs de regels qua social distancing niet langer respecteren.  Het is wel belangrijk dat zij ook op de speelplaats in hun klasbubbel blijven.

Pauzes zullen op hetzelfde moment kunnen doorgaan maar elk op een afgebakende zone.  Zo hebben we ons terrein in 9 zones ingedeeld.

Ook het binnenkomen en buitengaan zal op verschillende tijdstippen gebeuren om vooral jullie, de ouders niet met 50 aan de poort te laten staan. Zo zullen we 6 ingangen en uitgangen creëren.

We vragen dan ook als je je kind komt afzetten, voldoende afstand te nemen van de andere ouders en leerlingen.  We raden aan een mondmasker te dragen.  Ook de begeleiders zullen een mondmasker dragen bij de overdracht en contact met ouders.

ALGEMEEN

infobrief via begeleider

Je krijgt via de begeleider een persoonlijke brief met alle informatie rond de opstart van de leefgroep. Zo zal de begeleider je laten weten via je welke in - en uitgang je binnenkomt en buitengaat. Respecteer het aangegeven uur. Voor de 3 groepen die nu gestart zijn verliep dit voortreffelijk. Dank je wel hiervoor!

LET OP: Er is een facultatieve vrije dag gepland op maandag 15 juni.  Er is op die dag geen school.  Dit vervangt de vrije dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren die door de begeleiders werden ingeleverd om les te geven.

Hierdoor krijgen de begeleiders, zoals elk schooljaar, een moment om te werken aan de evaluaties van de kinderen.  Ieder kind wordt op zijn groei, zijn vordering van dichtbij opgevolgd.  We zetten deze evolutie en deze bevindingen op een groeiblad en bespreken dit graag met jullie in de week van 22 juni via een online gesprek.  Dit groeiblad vervangt ons traditionele groeiboekje.

Jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging van de begeleider.

Om de kleine kans op besmetting ook nog eens zoveel als mogelijk te vermijden, vragen we ook jullie aandacht voor volgende punten:

  • Vermijd samenscholing aan de verschillende schoolpoorten, respecteer de aanvangstijden en stoptijden. Ben je toch te laat,  kom dan binnen via de hoofdingang. Miek of Karina brengen de kinderen dan naar de groep.
  • Zieke kinderen kunnen niet naar school komen. Indien  je kind ziek wordt gedurende de dag, dan gaat het naar het EHBO - lokaal. We vragen dan ook om je kind onmiddellijk op te halen.
  • Enkel bij de peuters en O4 zorgen we voor een warme maaltijd (de traiteur van Rinkelbel is niet dezelfde als die van de rest van de school), geef een gezond lunchpakket mee met een drinkfles met genoeg water. Een gezonde koek en fruit kan zeker ook!
  • We zullen zoveel als mogelijk buiten zijn. Een zonnehoedje is meer dan welkom. Wij voorzien zonnemelk.
  • voor verjaardagen worden geen traktaties meegebracht.

WIE KOMT WANNEER?

contactbubbels week 1contactbubbels vanaf 8jun

Noodopvang

Week van 2 juni 2020

Als er in deze week ouders van kinderen uit peuters, K1, L3-L4-L5 gebruik willen maken van de opvang, dan kan dit via volgende link voor zondag 31 mei 2020.

inschrijven opvang week 2 juni

Opvang van 8 juni tot 30 juni 2020

Enkel op woensdag kan je naar de noodopvang komen. 

Ook op maandag 15 juni kunnen we noodopvang organiseren.

inschrijven opvang vanaf 8 juni

Mogen we vragen om zo weinig als mogelijk gebruik te maken van de noodopvang. We vragen dit om zo veel als mogelijk de contactbubbels te behouden. Enkel indien je geen andere oplossing kan vinden kan je gebruik maken van de NOODopvang.

Wat te doen bij eventuele besmetting?

Net zoals voor andere infectieziekten, raadpleegt de school altijd het CLB over de te nemen maatregelen in geval van een besmetting op school.   

Je contacteert dus altijd snel de school in geval van (vermoeden van) besmetting.

Ook de procedures die de CLB-arts volgt voor COVID-19 bij een vermoeden en nog niet bevestigde test, zijn afgesproken met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De begeleiders sturen nog een praktische mail met hun organisatie.

Onze excuses voor dit lange bericht. We wilden jullie zo correct als mogelijk informeren. 

We houden jullie verder op de hoogte: alles komt goed. We blijven erin geloven en kijken er naar uit om de kinderen en jullie veilig en wel te kunnen ontvangen!

Warme groetjes,

Mike, Fien en het Tandemteam

Lees meer coronanieuws