Richtlijnen coronavirus

Richtlijnen coronavirus

UPDATE 29/03 21.31u - informatie over de verlenging van de maatregelen en de noodopvang tijdens de paasvakantie.

Wat is het coronavirus? 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen op school

lessen en activiteiten

Lessen opgeschort

Op vrijdag 13 maart gaan de lessen op school nog door.

De lessen in de scholen worden vanaf maandag 16 maart opgeschort, maar scholen moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders met een job in een cruciale sector. Kinderdagverblijven blijven open. De maatregelen gelden zeker tot 19 april.

Leerstof

Ondertussen hebben de teamleden nog niet stilgezeten en enthousiast gewerkt aan heel wat nieuwe materialen en werkvormen. We zien ontzettend veel goesting en enthousiasme en willen hieronder meegeven wat we tot nu toe hebben afgesproken. Hou in jullie achterhoofd dat we vanuit het departement de opdracht hebben gekregen om geen nieuwe leerstof aan te bieden en in te zetten op herhaling. 

 • onderbouw
  • Voor de kleuters van O1 is een blog in de maak waarop ouders voor de kinderen onder andere herkenbare ritueeltjes of liedjes uit de leefgroep zullen te zien zijn. 
  • Op die manier kunnen ze ook in contact blijven. Melanie is volop aan het filmen om de blog in de loop van het weekend te lanceren. We zijn al benieuwd!
 • middenbouw
  • Middenbouw kleuters Maharany, Els en Katia: zij zullen werken met Seesaw.  Morgennamiddag wordt dit geïnstalleerd voor de kleuters: uitleg en een stappenplan krijgen jullie in je mailbox van de begeleiders.

   Wat is Seesaw? Seesaw is een digitaal portfolio. Leerkrachten en leerlingen  kunnen met Seesaw zelf materiaal in hun portfolio plaatsen. Denk aan: foto's, verslagen, filmpjes etc.  
  • Middenbouw eerste leerjaar: starten een online ronde om even uit te testen met deze leeftijd. De werkboekjes en letterfiches gingen mee naar huis. Via het weeknieuws ontvingen een handleiding met instructiefilmpjes en uitleg van taal en rekenen. Bjorn werkt ook met bingel en geeft via deze weg ook feedback aan de kinderen.
  • Middenbouw tweede leerjaar: Shauni testte een online ronde en zal op geregelde tijdstippen de kinderen uitnodigen via de ouders. De taken staan in een google drive map en de kinderen houden contact via Seesaw.
 • bovenbouw
  • Bovenbouw derde en vierde leerjaar: Tori en Niels sturen de taken via mail en houden bingel bij. Ze houden contact met de leerlingen via Seesaw en mailen via de ouders wanneer een online ronde doorgaat.
  • Bovenbouw vijfde en zesde leerjaar: Anne-Sophie en Jonas sturen de taken via mail en houden bingel bij. Ze houden contact met de leerlingen via hun super coole blog! Ook daar staan heel wat vrijblijvende taken en mogelijkheden verzameld om deze coronatijd samen te dragen!

We proberen de hoeveelheid en verwachtingen voor al onze leerlingen en haalbaar te houden.

Activiteiten

Alle scholen van de scholengroep hebben het gezamenlijk standpunt ingenomen om alle activiteiten af te lassen tot het eind van het schooljaar.  Dit betekent dat we geen vergaderingen meer zullen houden, geen feesten zullen organiseren. Hierdoor valt het plekforum, groeifeest, het schoolfeest, de kindercamping, de GWP middenbouw weg. We zoeken een nieuwe datum voor het groeifeest, dit in overleg met de ouders en dat waarschijnlijk het laatste weekend van september. Voorlopig zullen we het zesde kamp en het eindforum met BBQ nog niet annuleren. We wachten daar de verdere richtlijnen van de scholengroep af.

Opvang

noodopvang tijdens schoolweken

Alle lessen worden geschorst maar we verzekeren noodopvang, voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omwille van een cruciale job (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...). De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. (+60 jaar) De ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 

De scholen vragen vanaf maandag 23 maart 2020 een attest van de werkgever op. Hou rekening met de eigen gezinssituatie; al naar gelang voldoet één attest (gescheiden gezinnen, alleenstaande ouder,…) of hebben we beide attesten nodig (gezinssamenstelling met 2 ouders). 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie.... 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Mogen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen zodat onze scholen weten hoeveel leerlingen zij vanaf maandag kunnen verwachten:

Bevraging opvang leerlingen in de scholen

Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen naar huis worden gestuurd.

noodopvang tijdens de paasvakantie

De paasvakantie staat voor de deur. Ook tijdens die periode hebben ouders uit de aangegeven sectoren hulp nodig voor de opvang van hun kinderen. Om de contactbubbel te bewaren heeft de overheid gevraagd om de scholen open te houden. In het geval van ons kindcentrum, is dit niet zo moeilijk. We hebben namelijk een zeer warme overgang tussen thuis, school en opvang.  De begeleiders van Rinkelbel zullen zoals gewoonte deze opvang voorzien. Deze teamleden werken momenteel ook via een beurtrol. De opvang zal doorgaan in Rinkelbel. 

Je kan er terecht van 7 tot 18 u maar enkel via inschrijving. Iedereen dient zich opnieuw in te schrijven volgens onderstaande gegevens:

Via vakantieopvang@detandem.be kunnen jullie opnieuw inschrijven als u tot de voorrangsgroepen (hierboven beschreven) behoort. Prijs voor een volle dag 12,50 euro, prijs voor een halve dag 7,50 euro.

Stad Brugge is hierover aan het overleggen voor een eventuele compensatie, dan wordt dit bedrag gecrediteerd bij de volgende facturatie.

Openingsuren school

De school is gegarandeerd open elke ochtend vanaf 8 uur. Ook op maandag. We geven geen lessen maar voorzien opvang. 

Op ma, di, do en vrijdag stopt de gegarandeerde opvang om 16 uur. OP woensdag stopt de opvang om 12.15 u.

Er wordt WEL voor- en naschoolse opvang georganiseerd. (voor 8 uur en na 16 uur of op woensdagmiddag)
Let wel, dit nog steeds enkel voor mensen die de opvang echt nodig hebben. Dus ook hier enkel noodopvang.

Inschrijven noodopvang voor- en naschoolse.

Maaltijden

Onze cateraar levert geen maaltijden meer tot en met 03 april. Onze scholen zullen dus geen maaltijden kunnen aanbieden. Als uw kind op school moet worden opgevangen, voorzie dan een lunchpakket. Zorg voor gezonde tussendoortjes want de school voorziet niet in fruit of koek.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer georganiseerd door onze eigen schoolbussen (niet-zonaal vervoer), het gemeenschappelijk leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en het zonaal leerlingenvervoer (georganiseerd door De Lijn) worden geannuleerd tot aan de paasvakantie.

Telefonische permanentie

Tijdens de schooluren wordt er op elke school telefonische permanentie voorzien zodat u met uw vragen steeds bij de school terecht kan.

Meerdaagse uitstappen, stages, duaal leren na de paasvakantie

Als de scholen weer opstarten na de paasvakantie zullen de meerdaagse uitstappen, stages en het werkplaatsleren (duaal leren) nog tot eind april opgeschort worden.

Maatregelen Rinkelbel

Ook in Rinkelbel worden maatregelen genomen om de kinderen op een veilige manier op te vangen.

 • We laten weten dat Dina deze periode ook wordt thuis gezet omdat zij tot de risicogroep behoort. Fleur wordt zeker ondersteunt in leefgroep O3.
 • De uren van de crèche blijven nog steeds dezelfde van 7u tot 18u.
 • Als jullie je kindje brengen naar Rinkelbel bellen jullie aan de deur en geven je kindje af. Je komt niet binnen in de gang, wij vullen de administratie in op het blad en aan de computer.
 • Alle crèche kinderen, kinderen van K0 en K1 worden verdeeld over drie leefgroepen met max 10 kinderen in de ruimte.
 • Als jullie je schoolgaand kind (K0 of K1) inschrijven voor de noodopvang, kunnen die geen warm eten krijgen. Je geeft dus boterhammen mee met jullie kind. Kinderen van de crèche krijgen wel nog steeds een warme maaltijd. 
 • Uren van de schoolgaande kinderen zijn zoals in de brief vermeld tijdens de schooluren dus ook geen voor en naschoolse opvang in onze leefgroepen. Gelieve jullie aan deze algemene richtlijnen te houden.
 • Voor de kinderen van K0 vragen we ook om deze keer via de link op de website voor voor- en naschoolse opvang in te schrijven in plaats van op het blad aan de deur zoals het anders is.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

affiche coronavirus

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze hier.

Brieven & formulieren

Op school en in Rinkelbel werden de voorbije dagen heel wat mails verstuurd ivm de verschillende richtlijnen. Lees hier de laatste brieven met alle informatie.

brieven 

Brief richtlijnen Rinkelbel

Brief scholengroep

Brief kindcentrum maatregelen vanaf 23 maart

Brief kindcentrum maatregelen vanaf 16 maart

Brief coronanieuws 29 maart

formulieren 

Formulier opvang

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

 

Vriendelijke groet
Mike Goudeseune
Fien Wackenier