Richtlijnen coronavirus

Richtlijnen coronavirus

UPDATE 28/05 17.40u - nieuwe brief in verband met heropstart onderwijs

Wat is het coronavirus? 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen op school

lessen en activiteiten

Lessen worden heropgestart

We doen dit zeer gefaseerd en volgens zeer strikte veiligheidsregels. Daarvoor hebben we met het volledige team ons kindcentrum omgebouwd naar een veiligere werk - en leefplek voor onze kinderen en begeleiders. Niet zo evident, zeker niet voor een Freinet kindcentrum. We hopen uit de grond van ons hart, dat dit tijdelijke maatregelen zijn, want zo willen we onze kinderen niet laten opgroeien, zo willen we niet elke dag gaan werken. 

Elk kind krijgt deze week van zijn of haar begeleider een mail met een overzicht van alle richtlijnen en veiligheidsregels. Daarnaast hebben de begeleiders een filmpje gemaakt om te tonen waar jullie kind zal vertoeven. We verdeelden elke leefgroep in verschillende deelgroepjes (volgens het aantal vierkante meter per leefruimte) en elke groep krijgt een aangepaste ruimte en begeleider. Het kan dus zijn dat jouw kind een nieuwe begeleider krijgt. Het zijn allemaal begeleiders die jouw kind wel kennen.

Wie mag starten? Wanneer kunnen die groepen starten?

Lees hier meer over de opstart van de groepen.

Hoe laat start de school? Welke ingang moet ik nemen? Hoe laat stopt de school?

We laten de kinderen niet allemaal op hetzelfde moment toekomen op school. Elk groepje heeft een ander start- en einduur. Elke groep heeft ook een andere in- en uitgang. De begeleiders zullen al deze antwoorden in de persoonlijke brief mailen deze week. Bij aankomst zullen de kinderen hun handen moeten wassen met handgel. De ouders, grootouders of derden worden niet toegelaten op school. We vragen jullie om de uurregeling te respecteren zodat iedereen zo veilig mogelijk kan starten of eindigen. 

Krijgen de kinderen die op school les krijgen ook sport, of levensbeschouwelijke vakken?

Mieke, Emmylou en Lukas worden ingeschakeld in de regeling van de noodopvang. Dit betekent dat de kinderen geen sport of levensbeschouwelijke vakken krijgen. De begeleiders zullen zelf zorgen voor bewegingstussendoortjes.

Blijven we ook nog online lesgeven?

De groepen die niet naar school kunnen, krijgen in de mate van het mogelijke nog steeds online les. Dit blijft zolang we de teamleden niet moeten inschakelen voor de noodopvang of het splitsen van de groepen. De kinderen die op school les krijgen, zullen uiteraard minder tot geen online lessen krijgen.

Leerstof

Ondertussen hebben de teamleden nog niet stilgezeten en enthousiast gewerkt aan heel wat nieuwe materialen en werkvormen. We zien ontzettend veel goesting en enthousiasme en willen hieronder meegeven wat we tot nu toe hebben afgesproken. Hou in jullie achterhoofd dat we vanuit het departement de opdracht hebben gekregen om geen nieuwe leerstof aan te bieden en in te zetten op herhaling. 

 • onderbouw
  • Voor de kleuters van O1 is er een blog waarop ouders voor de kinderen onder andere herkenbare ritueeltjes of liedjes uit de leefgroep zullen te zien zijn. Op die manier kunnen zij ook in contact blijven. 
 • middenbouw
  • Middenbouw kleuters Maharany, Els en Katia: zij zullen werken met Seesaw.

   Wat is Seesaw? Seesaw is een digitaal portfolio. Leerkrachten en leerlingen  kunnen met Seesaw zelf materiaal in hun portfolio plaatsen. Denk aan: foto's, verslagen, filmpjes etc.  
  • Middenbouw eerste leerjaar: starten een online ronde om even uit te testen met deze leeftijd. De werkboekjes en letterfiches gingen mee naar huis. Via het weeknieuws ontvingen ze een handleiding met instructiefilmpjes en uitleg van taal en rekenen. Bjorn werkt ook met bingel en geeft via deze weg ook feedback aan de kinderen.
  • Middenbouw tweede leerjaar: Shauni testte een online ronde en zal op geregelde tijdstippen de kinderen uitnodigen via de ouders. De taken staan in een google drive map en de kinderen houden contact via Seesaw.
 • bovenbouw
  • Bovenbouw derde en vierde leerjaar: Tori en Niels sturen de taken via mail en houden bingel bij. Ze houden contact met de leerlingen via Seesaw en mailen via de ouders wanneer een online ronde doorgaat.
  • Bovenbouw vijfde en zesde leerjaar: Anne-Sophie en Jonas sturen de taken via mail en houden bingel bij. Ze houden contact met de leerlingen via hun super coole blog! Ook daar staan heel wat vrijblijvende taken en mogelijkheden verzameld om deze coronatijd samen te dragen!

We proberen de hoeveelheid en verwachtingen voor al onze leerlingen en haalbaar te houden.

Activiteiten

Alle scholen van de scholengroep hebben het gezamenlijk standpunt ingenomen om alle activiteiten af te lassen tot het eind van het schooljaar.  Dit betekent dat we geen vergaderingen meer zullen houden, geen feesten zullen organiseren. Hierdoor valt het plekforum, groeifeest, het schoolfeest, de kindercamping, de GWP middenbouw weg. We zoeken een nieuwe datum voor het groeifeest, dit in overleg met de ouders en dat waarschijnlijk het laatste weekend van september. Voorlopig zullen we het zesde kamp en het eindforum met BBQ nog niet annuleren. We wachten daar de verdere richtlijnen van de scholengroep af.

Opvang

noodopvang tijdens schoolweken

Alle lessen worden geschorst maar we verzekeren noodopvang, voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omwille van een cruciale job (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...). De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. (+60 jaar) De ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 

We hebben maar een beperkt aantal plekjes daarom hanteren we volgende criteria:

 • kinderen uit de kwetsbare gezinnen

 • kinderen waarvan beide ouders in de cruciale beroepen werken met attest (groep is er nu)

              (zorg, politie, brandweer, penitentiair beambte, voeding, transport, …)

 • kinderen waarvan beide ouders een attest hebben dat telewerk niet mogelijk is

 • kinderen waarvan broers of zus les moet(en) volgen op school

 • kleuters

 • l3 dan L4 dan L5

Er worden maximum 10 kinderen per groep opgevangen.  We kunnen maximaal 10 kinderen in de onderbouw opvangen (peuters + O4), maximaal 15 kleuters (M1 en M2) en maximaal 15 kinderen uit het lagere opvangen in onze school.  

De scholen vragen vanaf maandag 23 maart 2020 een attest van de werkgever op. Hou rekening met de eigen gezinssituatie; al naar gelang voldoet één attest (gescheiden gezinnen, alleenstaande ouder,…) of hebben we beide attesten nodig (gezinssamenstelling met 2 ouders). 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie.... Kinderen die in de opvang zitten komen niet in contact met de kinderen die les krijgen (L6-L1-L2). De kinderen zullen zoveel mogelijk buiten spelen.  Daar wordt ook de regel van 1.5m afstand gehanteerd. De speeltoestellen zijn gesloten, geen contactsporten.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen naar huis worden gestuurd.

Er zijn geen kosten verbonden aan de opvang in deze tijd.

Openingsuren noodopvang

De opvang is elke dag open tussen 8u en 16u.  Ook op woensdag.

Er wordt WEL voor- en naschoolse opvang georganiseerd. (voor 8 uur en na 16 uur of op woensdagmiddag)
Let wel, dit nog steeds enkel voor mensen die de opvang echt nodig hebben. Dus ook hier enkel noodopvang. Je kan kiezen voor halve dagen of hele dagen.  Deze inschrijving kan je altijd aanpassen.

Inschrijven noodopvang voor- en naschoolse. 

Enkele afspraken i.v.m. de opvang

Ouders mogen niet in het gebouw binnen. De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de voordeur. Je belt aan en Miek of Karina brengen je kind naar de opvang of tot bij jou.

We hanteren de voorschriften rond veiligheid:

 • We blijven 1.5 meter van elkaar
 • We wassen de handen bij het naar buiten gaan en naar binnen gaan
 • Kinderen brengen hun eigen brooddoos en gevulde drinkbus mee.  Het is niet mogelijk warm te eten of op te warmen.
 • Kinderen die online les volgen of werk hebben, kunnen dit in de opvang volgen of maken.
 • Wie iets van thuis meebrengt moet dit afwassen voor het meebrengen en ook bij het thuiskomen.

Maaltijden

We eten in de leefgroep. Elk op ons plekje. We vragen om alles mee te brengen van thuis. Een volle drinkfles met water, fruit en een lunchpakket. Als school mogen we niets voorzien. Elk groepje blijft de volledige dag in dezelfde contactbubbel. De kinderen spelen in een afgebakende speelzone.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer georganiseerd door onze eigen schoolbussen (niet-zonaal vervoer), het gemeenschappelijk leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en het zonaal leerlingenvervoer (georganiseerd door De Lijn) worden geannuleerd tot aan de paasvakantie.

Telefonische permanentie

Tijdens de schooluren wordt er op elke school telefonische permanentie voorzien zodat u met uw vragen steeds bij de school terecht kan.

Meerdaagse uitstappen, stages, duaal leren na de paasvakantie

De meerdaagse uitstappen, stages en het werkplaatsleren (duaal leren) gaan momenteel niet door.

Maatregelen Rinkelbel

Ook in Rinkelbel worden maatregelen genomen om de kinderen op een veilige manier op te vangen.

 • We laten weten dat Dina deze periode ook wordt thuis gezet omdat zij tot de risicogroep behoort. Fleur wordt zeker ondersteunt in leefgroep O3.
 • De uren van de crèche blijven nog steeds dezelfde van 7u tot 18u.
 • Als jullie je kindje brengen naar Rinkelbel bellen jullie aan de deur en geven je kindje af. Je komt niet binnen in de gang, wij vullen de administratie in op het blad en aan de computer.
 • Alle crèche kinderen, kinderen van K0 en K1 worden verdeeld over drie leefgroepen met max 10 kinderen in de ruimte.
 • Als jullie je schoolgaand kind (K0 of K1) inschrijven voor de noodopvang, kunnen die geen warm eten krijgen. Je geeft dus boterhammen mee met jullie kind. Kinderen van de crèche krijgen wel nog steeds een warme maaltijd. 
 • Uren van de schoolgaande kinderen zijn zoals in de brief vermeld tijdens de schooluren dus ook geen voor en naschoolse opvang in onze leefgroepen. Gelieve jullie aan deze algemene richtlijnen te houden.
 • Voor de kinderen van K0 vragen we ook om deze keer via de link op de website voor voor- en naschoolse opvang in te schrijven in plaats van op het blad aan de deur zoals het anders is.
 • Er zullen opnieuw stagiaires aanwezig zijn in de opvang zoals toegestaan door Kind&Gezin. Zij hanteren dezelfde beschermingsmaatregelen als de andere begeleidsters.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

affiche coronavirus

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze hier.

De Tandem daagt je uit met corona challenges!

Klik hier om naar de pagina te gaan met de corona challenges van de begeleiders.

Brieven & formulieren

Op school en in Rinkelbel werden de voorbije dagen heel wat mails verstuurd ivm de verschillende richtlijnen. Lees hier de laatste brieven met alle informatie.

brieven 

Brief richtlijnen Rinkelbel

Brief scholengroep

Brief kindcentrum maatregelen vanaf 23 maart

Brief kindcentrum maatregelen vanaf 16 maart

Brief coronanieuws 29 maart

Brief coronanieuws 4 april

Brief coronanieuws 17 april

Brief coronanieuws 10 mei

Brief coronanieuws 12 mei

Brief coronanieuws 24 mei

Brief heropstart school 28 mei

in het nieuws

Mike gaf tijdens een interview voor het VRT nieuws een woordje uitleg over de huidige werking in de school. Klik hier om het filmpje en het artikel te bekijken.

Meer informatie? 

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

 

Vriendelijke groet
Mike Goudeseune
Fien Wackenier