B

Babbelbox

Aan het centrum en in Rinkelbel hangt een brievenbus. Je kan er een Babbelbox-praatbriefje in deponeren, met een vraag, idee of opmerking. Als je dat wenst, kan je via de Babbelbox ook een gesprek met iemand van de school vragen. Dit kan ook online, via de Babbelboxlink op www.detandem.be.

Ook voor de leerlingen is er een Babbelbox. Die hangt aan de klaslokalen. De Babbelbox is één van de communicatiekanalen waarmee we de drempel willen verlagen om een gesprek aan te gaan over iets wat je aan het hart ligt.

Begeleider

De leerkrachten worden bij ons begeleiders genoemd en ze worden met hun voornaam aangesproken. Zij zijn de leefgroepverantwoordelijken en vormen samen met de coördinator het pedagogisch team.

Biobello

Via onze website heb je de mogelijkheid om een groenten– en/of fruitpakket te bestellen. Ze worden op school bezorgd door Biobello en zijn, zoals de naam het zegt, van biologische oorsprong. Een klein deeltje van de aankoopsom gaat naar de school. Dit komt ten goede van onze werking en de kinderen.

Boomhut

Wat begon als een droom van kinderen uit het 1ste leerjaar, kreeg vorm tijdens het 7-jarigenfeest. Enkele jaren later bouwden de ouders een boomhut, met respect voor de natuur en het domein. De binnenruimte van de boomhut wordt gebruikt voor muzikale activiteiten. Op de buitengalerij en de glijbaan kunnen kinderen spelen tijdens de pauze.

Bouwen

Alle leefgroepen krijgen een nieuwe naam volgens de bouwen waar zij toe behoren.

  • Onderbouw van 0-4 jaar: O1-O2-O3-O4
  • Middenbouw 4-8 jaar: M1, M2, M3, M4
  • Bovenbouw 8-12 jaar: B1, B2, B3, B4

Brede school

Als kindcentrum willen we deel uitmaken van de buurt. Onze eigen en externe experten werken een activiteitenaanbod uit die de ontwikkeling van kinderen bevordert. Die activiteiten zijn uiteraard toegankelijk voor leerlingen van de Tandem, maar ook voor kinderen uit de buurt en kinderen uit andere scholen. Ze vinden plaats tijdens de middagspeeltijden, tijdens de naschoolse opvang, in het weekend,… Per mail en via de postvakjes worden jullie op de hoogte gebracht van het aanbod. Er kan online ingeschreven worden via de link www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten . De facturatie gebeurt via de schoolrekening.

We werken hiervoor ook samen met andere scholen. Heb je een talent en wil je dit graag delen? Laat het ons zeker weten. Ook de talenten van de kinderen zelf worden hiervoor ingezet!

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Rinkelbel. Er is elke morgen betalende opvang van 7u tot 8u. Vanaf 8u is de opvang gratis en worden de kinderen naar de Tandem gebracht.

Vanaf 16u (op vrijdag om 15u15) start de betalende naschoolse opvang. Kinderen die daarvoor niet opgehaald werden, gaan onder begeleiding naar Rinkelbel.

Op woensdagmiddag start de opvang 12u10. Graag boterhammen meegeven.

Op alle schooldagen eindigt de avondopvang om 18u stipt. We rekenen een boete aan als kinderen te laat worden afgehaald.

De naschoolse opvang wordt bijgehouden door Rinkelbel. De afrekening gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. Na de paasvakantie krijg je een attest voor de belastingaangifte.

Meer info over Rinkelbel krijg je bij de verantwoordelijke, Veronique Vandenbroeke, 0471 48 02 61.