P

Pikler

Emmi Pikler was een Hongaars-Oostenrijkse kinderarts. Volgens Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Baby’s ontwikkelen zich het beste als ze zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en verzorgen centraal, maar het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen je baby en zijn verzorger(s). Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren, moeten kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Planning

Stap voor stap leren we plannen. Op het weekbord zien we welke activiteiten er deze week gepland zijn. Dit bord wordt al gebruikt vanaf de peuterklas waar ze beginnen met dagplanningen.

De lagere schoolkinderen zien op hun individueel plan welk werk af moet zijn op het einde van de week. Instructies worden afgewisseld met zelfstandig werk. In het middelbaar komt die zelfstandigheid kinderen zeker ten goede.

Kinderen hebben thuis ook taken, die zo worden opgebouwd dat ze zelfstandig kunnen omgaan met huiswerk. Werken met Freinettechnieken bevordert het oplossingsgericht denken zoals het spontaan stellen van vragen en zoeken naar oplossingen.

Plekforum

Het overlegmoment waarbij alle innovatieve ideeën van het team voorgesteld worden en waar het team advies vraagt aan de ouders, de buurt en mensen uit diverse sectoren die met ons willen meedenken over de verdere ontwikkelingen van het kindcentrum.

Poetsen

De gemeenschappelijke ruimtes worden gepoetst door een externe poetshulp. De klassen worden door de ouders zelf gepoetst. Op deze manier wordt heel wat geld bespaard die dan op een pedagogisch-didactische manier ten goede komt aan alle kinderen.

De poetstaken worden via een beurtrolsysteem verdeeld onder de ouders. Er wordt gevraagd dat alle ouders deze taak ernstig opvolgen. Op de poetslijst vind je je familienaam bij de leefgroep van één van je kinderen. De datum valt telkens op een vrijdag, maar je kan ook op zaterdag of zondag poetsen. Wanneer de datum niet past, moet je zelf wisselen met een ander gezin uit dezelfde leefgroep. Meld je wissel wel aan de begeleider.

Elke leefgroep heeft zijn lijst met specifieke poetstaken. Je vindt ze aan de aan de kast boven de wastafel. Er kan ook een extra taakje gevraagd worden. Ook heeft elke groep zijn eigen poetsmateriaal en is er per graad een stofzuiger voorzien.

Poort

De houten poort moet altijd gesloten blijven voor de veiligheid van de kinderen en de pony's. Voor een makkelijke doorgang, staat de deur vooraan 's morgens open tussen 8u en 8.30u en tussen 15.45u en 16.15u.  Op andere tijdstippen moet het hekken altijd dicht worden gehouden voor de veiligheid van de kinderen.

Postvakje

Elk gezin beschikt over een postvakje in de kast in het centrum. Daarin komt allerlei schoolpost terecht die verdeeld wordt onder ouders en medewerkers. Probeer elke schooldag wekelijks je postvakje leeg te maken. Mogen we vragen om geen reclame te verspreiden via deze vakjes? Wanneer je via dit kanaal toch iets wil verspreiden, vraag dan eerst de toestemming aan de coördinator.

Praatronde

In de praatronde vertellen we elkaar over wat ons bezighoudt. Kinderen vertellen over een persoonlijke belevenis of iets wat ze op het nieuws gehoord hebben. Ze tonen een boek of hebben projectinformatie mee. Kinderen reageren op elkaar. Eén kind is leider van de dag. De begeleider verrijkt de verhalen en situeert ze (bv. op de wereldkaart). Van daaruit kunnen ideeën groeien om in de werktijd, het keuzemenu, het atelier… mee aan de slag te gaan. Een verhaal uit de ronde wordt een vrije tekst; een rekenprobleem geeft aanleiding tot een rekenonderzoek; een beleving wordt creatief verwerkt of groeit uit tot een onderzoek of een werkstuk. Door ervaringsgericht te werken is de betrokkenheid erg groot en dit bevordert het leren.

Op het einde van de dag is er een afsluitronde. We zitten samen in de ronde en de kinderen krijgen de kans om ervaringen en gevoelens te vertellen over de voorbije dag. Kinderen stellen ook knutsel- en opzoekwerkjes voor en geven elkaar feedback. Daarnaast is er plaats voor evaluatie met de begeleider en kunnen er nieuwe activiteiten gepland worden.

Prikborden

De prikborden in het centrum zijn voorbehouden voor informatie over vergaderingen, berichten en andere. In het centrum kun je ook folders en affiches leggen. Vraag hiervoor wel eerst de toestemming aan de coördinator.

Project/onderzoek

Al van in de kleuterklas kiezen we met de groep een project. We denken na wat we te weten willen komen en wat we rond dit thema kunnen doen. Zo plannen we onze activiteiten voor de komende weken. Deze werking loopt als een rode draad doorheen de basisschool. We gaan de realiteit tegemoet door op uitstap te gaan, iemand uit te nodigen in de klas, zelf te experimenteren en onderzoeken, en dit alles creatief te verwerken. Ook ouders/ experten worden hierin betrokken.