F

Flitslicht xl

Flitslicht XL is een nieuwsbrief die 3x per jaar (volgend op de grote thema's) per mail wordt verstuurd. Hierin lees je hoe de verschillende groepen het thema hebben beleefd en uitgewerkt.

Fluohesjes

Elk kind krijgt in ons kindcentrum een fluohesje. De kinderen zijn verplicht dit te dragen bij het naar school komen en het verlaten van de school. Wij hechten veel belang aan de veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. Je kan ook een fluohesje kopen op het secretariaat voor 6 euro.

Forum

Wekelijks, op vrijdagnamiddag, komen alle kinderen en begeleiders van de middenbouw in de eetzaal samen om met een forum de week af te sluiten. De leefgroepen krijgen dan de kans om aan elkaar te vertellen wat ze de voorbije week beleefd hebben of te tonen rond welk project ze gewerkt hebben. Het is een sfeervol moment met muziek, dans, toneel… Elke laatste vrijdag van de maand komen alle kinderen van de hele school samen in de forumzaal voor een groot forum. Alle ouders zijn welkom.

Het forum start om 14.20 uur en eindigt om 15 uur. Op het einde blijven alle kinderen zitten. Per leefgroep worden de kinderen naar hun klas begeleid, waar ze samen met hun leefgroep terug naar de klas gaan. Daarna gaan de ouders naar buiten. De kleuters blijven in de zaal en worden daar opgehaald door de ouders.

Freinet

Célestin Freinet was een Franse onderwijzer en pedagoog. Freinet ondervond in zijn dorpsschooltje dat de kinderen er vaak ongemotiveerd in de schoolbanken zaten. De kinderen waren leergierig, maar toonden geen enkele interesse in de schoolboeken. Freinet ging daarom met ze op pad. Hij was ervan overtuigd dat kinderen ook veel kunnen leren buiten de klasmuren.

Freinet stelde dat je pas echt leert als je al handelend experimenteel kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kan communiceren.

Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt voor het freinetonderwijs. De leerkracht en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden. De organisatie van het klasleven ligt meer in de handen van de kinderen. Kinderen leren van de ervaring van andere kinderen, volwassenen, culturen, … waaraan de leerkracht diepte en structuur brengt. De leerkracht bepaalt dus niet eenzijdig wat er gebeurt maar de groep en de leerkracht plannen in democratisch en coöperatief overleg het werk.

Freinet was een onderwijsvernieuwer die heel bewust koos voor emancipatie van kinderen. Hij wilde de kinderen weerbaar maken en hen de mogelijkheden leren om om te gaan met de maatschappij. Het Freinetonderwijs vertrekt daarom vanuit vier uitgangspunten: ervaringsgericht werken, handelend experimenteren en ontdekken, zinvol werken en democratisch overleg.

Naast Freinet worden wij nog geïnspireerd door andere pedagogen: zie Malaguzzi, Pikler en Gordon.

Freinettechnieken

Heel eigen aan de werking van een Freinetschool zijn de volgende technieken : projectwerk, onderzoekend leren, vrije tekst, klas-en kinderraad, drukwerk, planning, praatronde, correspondentie, atelier, natuurlijk lezen…

Frigokalender

Dit is een beknopt overzicht van de schoolkalender. Je krijgt de kalender in het begin van het schooljaar en vindt die ook hier.