H

Heen- en weerschrift

Bij de start van elk schooljaar krijgt ieder kind van het lager een heen- en weerschrift. Dit is een dagelijks communicatiemiddel tussen de ouders en de begeleider. Je vindt er het weekrooster en huistaken terug. Als ouder kun je hierin berichtjes voor de begeleider schrijven en opmerkingen, informatie of ziektebriefjes meegeven. Het wekelijks nieuws, foto’s en oproepen en belangrijke informatie worden via mail verstuurd.

Hekken

De houten poort moet altijd gesloten blijven voor de veiligheid van de kinderen en de pony's. Voor een makkelijke doorgang, staat de deur vooraan 's morgens open tussen 8u en 8.30u en tussen 15.45u en 16.15u.  Op andere tijdstippen moet het hekken altijd dicht worden gehouden voor de veiligheid van de kinderen.

Honden

Enkel aangelijnde honden zijn welkom op het schooldomein.