E

Eten (en drinken)

Elke voormiddag is er een fruitmoment, elke namiddag een koekmoment. Daarbij biedt de school koek en fruit aan in een weekpakket (elk 2 euro per week), meestal biologisch of fair trade. Dat alles wordt aangerekend via de maandelijkse factuur. Wie geen schoolkoek en -fruit eet, mag 2 tussendoortjes meebrengen, maar dan enkel fruit en/of groenten. Koek van thuis mag niet meegebracht worden als tussendoortje. Voor kinderen die om gezondheidsredenen bepaalde zaken niet mogen eten, wordt er in overleg met de ouders naar een alternatief gezocht.

We houden de school snoep-, chips- en frisdrankvrij. We vragen om een drinkbus met water te voorzien. We zien liever geen PMD of wegwerpverpakkingen op school.

Voor het middagmaal kunnen kinderen boterhammen of andere lunch in een brooddoos meebrengen, niet in aluminiumfolie. Probeer die brooddoos gezond te vullen. Gezien ernstige notenallergiëen bij sommige schoolkinderen, vragen we om geen noten (notenmengelingen, mueslirepen) of pindakaas mee te nemen.

Bij de boterhammen is het mogelijk om soep te drinken. Die kan je bestellen via maaltijdkaarten. Wijzigingen wat betreft de soepmaaltijd, kunnen op elk moment aangepast worden.

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen ook een warme maaltijd eten. Je vindt het menu op de schoolwebsite of in het centrum. Via het gemeenschapsonderwijs is de school contractueel verbonden met catering Hanssens. In de onderbouw wordt het menu bepaald door catering Agape. De cateraars voorzien zowel vegetarische als niet-vegetarische gerechten.

Om je keuze te bepalen, krijg je in het begin van het schooljaar een maaltijdlink per kind. Is je kind ziek? Verwittig dan telefonisch het secretariaat of laat een briefje achter op de balie in het secretariaat. 

Bij vragen, wijzigingen of annulering neem contact op met het secretariaat. Tijdens de maand worden geen aanpassingen gedaan, tenzij bij ziekte.

Hoe gaat het middageten er praktisch aan toe? Een deel van de eetzaal is voorbehouden voor de middenbouw. Terwijl de onder- en middenbouw in hun gebouw eten, eten de warmeters van bovenbouw buiten of in de klas, tussen 12.00u en 12.30u. 

Evalueren in het groeiboekje

Kleuters worden geëvalueerd op basis van ontwikkelingsdoelen, lagere schoolkinderen op basis van eindtermen. Deze worden vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. In De Tandem zijn er doorlopend tussentijdse evaluaties. Zo wordt het leerproces van jouw kind op de voet gevolgd.

Leerlingen worden geobserveerd op vlak van hun cognitief en sociaal gedrag, hun gevoelsleven en hun manuele, muzikale en bewegingsexpressie. Er wordt ook stilgestaan bij de betrokkenheid van elke leerling in de praatronde, bij projecten, bij het werken en spelen in hoeken en groepsactiviteiten. Die observaties worden vastgelegd in het groeiboekje dat twee keer per jaar meegegeven wordt aan de ouders. In het lager zijn er naast gelijkaardige observaties ook toetsen.

Ervaringsgerichte dialoog

Dit is een belangrijk principe van onze werking, gebaseerd op drie pijlers: echtheid, aanvaarden, inleven/begrijpen.

Begeleiders vinden het belangrijk om als volwassene hun echte gevoelens te tonen en te verwoorden tegenover kinderen. Zo krijgt een kind vertrouwen om zelf zijn gevoelens te leren uiten.

Elke jongen of meisje wordt ook aanvaard in zijn totaliteit. Het mag zichzelf zijn, en met zijn gevoelens en ervaringen naar voor komen op een aanvaardbare manier.

Verder staat het team open voor de belevingswereld van elk kind. Zo tonen begeleiders met ik-boodschappen aan dat ze een leerling begrijpen. Een voorbeeldje: een kind schopt een ander kind uit boosheid. “Ik begrijp dat je boos bent. Maar dit is geen reden om andere kinderen pijn te doen. Kun je vertellen wat er is gebeurd?”