C

Centrum

Het centrum – gelegen naast de ingangspoort – is een ontmoetingsplaats voor ouders en begeleiders. Daar bevinden zich de postvakjes, prikborden met info, maar ook het secretariaat en de bureaus van de directeur, de bredeschool- en kwaliteitscoördinator. Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje.

Coördinator

Het directieteam bestaat uit twee directeurs, ondersteund door de kwaliteits- en bredeschoolcoördinator en de zorgcoördinatoren. Zij komen wekelijks samen in het kernteam om de dagdagelijkse werking te overlopen. Ook de verantwoordelijke van de onderbouw sluit daar bij aan. In ons Kindcentrum nemen de coördinatoren, Mike Goudeseune en Fien Wackenier, de functie van directeur op zich. Zij zijn de sleutelfiguren tussen kinderen, begeleiders, ouders en externen.

Zij sturen het team aan, overleggen met mensen binnen en buiten de school en volgen de schoolwerking nauwgezet op. De coördinatoren ontwikkelen en bewaken de schoolvisie samen met hun team. Zij volgen de ingewikkelde regelgeving en nieuwste evoluties binnen het onderwijslandschap op. En daarnaast zijn er ook heel wat praktische problemen op te lossen en administratieve taken te vervullen. De coördinatoren houden een nauw contact met de buurt en zijn indien mogelijk aanwezig op buurtontmoetingen.

De deur van de coördinatoren in het centrum staan dagelijks voor je open vanaf 8.30u. Het kan praktisch zijn om een afspraak te maken. Ook via mail of telefonisch staan Mike en Fien voor je klaar: mike.goudeseune@detandem.be of 0486 90 38 09 en fien.wackenier@detandem.be of 0468 13 15 19.

Binnen onderbouw neemt Lieselot Dhooghe de coördinatie binnen de werking van 0 tot 4 jaar op. Ook zij staat voor je klaar, rinkelbel@detandem.be, 0471 48 02 61. 

Kim Van Gorp is de coördinator voor middenbouw, kim.van.gorp@detandem.be.

Liselotte Van Coillie coördineert de bovenbouw, liselotte.zorgco@detandem.be.

Kim en Liselotte besturen samen onze zorgcoördinatoren-tandem.

Foeke Mouton is onze kwaliteits- en bredeschoolcoördinator, bredeschoolco@detandem.be.

Correspondentie

Als er gecorrespondeerd wordt met een andere klas worden groepsbrieven, vrije teksten, projectboeken en andere zaken uitgewisseld. Soms zijn er wederzijdse bezoeken, bijvoorbeeld met een klas uit Wallonië of Gent. Correspondentie is één van de manieren om de ‘klasmuren’ te doorbreken. Op deze manier komen nieuwe ervaringen de leefgroep binnen. We kunnen andere leefsituaties onderzoeken en onze ervaringen doorspelen. Zo krijgt schrijven een reële en functionele betekenis.

Co-teaching

De begeleiders hebben op verschillende momenten de mogelijkheid om met twee voor de klas te staan. Dan worden de activiteiten samen gedragen of kan de groep ontdubbeld worden. Door deze samenwerking kan er enerzijds dieper ingegaan worden op de noden van elke leefgroep, anderzijds ook op de individuele noden van de kinderen.

Creativiteit

Leren is leuk en vrij creatief werken kan daar sterk tot bijdragen. Door kinderen de tijd, de ruimte en het nodige materiaal aan te bieden om zelf dingen uit te proberen, leren ze op natuurlijke wijze. Daarnaast bieden de begeleiders ook technieken en vaardigheden aan (in creakoffers, projecten en ateliers) zodat kinderen nieuwe mogelijkheden ervaren om zich uit te drukken. Die kunnen ze later, in andere situaties, dan zelfstandig toepassen.

Cultuur

We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in contact komen met theater, film en tentoonstellingen. We nemen hier dan ook zoveel mogelijk aan deel. We proberen regelmatig subsidies in de wacht te slepen om extra muzische, culturele, sportieve en creatieve activiteiten waar te maken.