C

Centrum

Het centrum – gelegen naast de ingangspoort – is een ontmoetingsplaats voor ouders en begeleiders. Daar bevinden zich de postvakjes, prikborden met info,… Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje, of even aankloppen op het secretariaat of bij de coördinator.

Coördinator

Het directieteam bestaat uit de directeur en de pedagogisch coördinator, ondersteund door de bredeschoolcoördinator, kwaliteitscoördinator en de zorgcoördinatoren.  Zij komen wekelijks samen in het kernteam om de dagdagelijkse werking te overlopen. In ons kindcentrum neemt de coördinator, Mike Goudeseune, de functie van directeur op zich. Hij is de sleutelfiguur tussen kinderen, begeleiders, ouders en externen.

Hij stuurt het team aan, overlegt met mensen binnen en buiten de school en hij volgt de schoolwerking nauwgezet op. De coördinator ontwikkelt en bewaakt de schoolvisie samen met zijn team. Hij volgt de ingewikkelde regelgeving en nieuwste evoluties binnen het onderwijslandschap op. En daarnaast zijn er ook heel wat praktische problemen op te lossen en administratieve taken te vervullen. De coördinator houdt een nauw contact met de buurt en is indien mogelijk aanwezig op buurtontmoetingen.

De deur van de coördinator in het centrum staat dagelijks voor je open vanaf 8.30u. Ook via mail of telefonisch staat Mike voor je klaar: mike.goudeseune@detandem.be of 0486 90 38 09. Het kan praktisch zijn om een afspraak te maken.

Fien is de pedagogisch coördinator binnen De Tandem. Zij is aanwezig op maandagochtend tussen 10u. - 12u., op woensdag (1 op 2) en donderdag van 8u. tot 17u.

Binnen Rinkelbel neemt Veronique Vandenbroeke de coördinatie binnen de werking van 0 tot 4 jaar op. Ook zij staat voor je klaar, rinkelbel@detandem.be , 0471 48 02 61.

Correspondentie

Als er gecorrespondeerd wordt met een andere klas worden groepsbrieven, vrije teksten, projectboeken en andere zaken uitgewisseld. Soms zijn er wederzijdse bezoeken, bijvoorbeeld met een klas uit Wallonië of Gent. Correspondentie is één van de manieren om de ‘klasmuren’ te doorbreken. Op deze manier komen nieuwe ervaringen de leefgroep binnen. We kunnen andere leefsituaties onderzoeken, onze ervaringen doorspelen …. Zo krijgt schrijven een reële en functionele betekenis.

Co-teaching

De begeleiders hebben op verschillende momenten de mogelijkheid om met twee voor de klas te staan. Dan worden de activiteiten samen gedragen of kan de groep ontdubbeld worden. Door deze samenwerking kan er enerzijds dieper ingegaan worden op de noden van elke leefgroep, anderzijds ook op de individuele noden van de kinderen.

Creativiteit

Leren is leuk en vrij creatief werken kan daar sterk tot bijdragen. Door kinderen de tijd, de ruimte en het nodige materiaal aan te bieden om zelf dingen uit te proberen, leren ze op natuurlijke wijze. Daarnaast bieden de begeleiders ook technieken en vaardigheden aan (in creakoffers, projecten, ateliers…) zodat kinderen nieuwe mogelijkheden ervaren om zich uit te drukken. Die kunnen ze later, in andere situaties, dan zelfstandig toepassen.

Cultuur

We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in contact komen met theater, film en tentoonstellingen. We nemen hier dan ook zoveel mogelijk aan deel. We proberen regelmatig subsidies in de wacht te slepen om extra muzische, culturele, sportieve, creatieve activiteiten waar te maken.