K

Kindcentrum

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben kinderen en alle betrokkenen daar baat bij. Een kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. Een doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang vormt de basisgedachte achter een kindcentrum.

Een kindcentrum creëert een krachtige leer-en leefomgeving waar kinderen kunnen groeien en zichzelf ontwikkelen. Er is een warme, naadloze overgang tussen school, opvang en vrije tijd. Kinderen krijgen gelijke kansen en een brede ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief vlak. Die ontwikkeling wordt in een doorgaande lijn gevolgd en gestimuleerd.

Klasraad / kinderraad

De klasraad is een vast moment tijdens de week waarop elke klas uit midden- en bovenbouw zijn werking bespreekt: wat vinden we goed, wat vinden we minder goed, zijn er voorstellen, knuffels of wrevels? Bij de kleuters gebeurt dit vaak spontaan naar aanleiding van een gebeurtenis of tijdens een afsluitronde.

De kinderraad bespreekt leefgroepoverschrijdende en meer schoolgebonden punten. Elke leefgroep vaardigt hiervoor een verkozen ‘burgemeester’ uit zijn groep af. Maandelijks komen deze kinderen samen met een begeleider. Hun puntjes komen terug naar het pedagogisch team en daarna in de leefgroep.

Koelkast

In de praatronde komen regelmatig onderwerpen ter sprake waarrond kinderen geboeid zijn. We kunnen niet altijd onmiddellijk ingaan op dit onderwerp en stoppen het figuurlijk ‘eventjes in de koelkast’ met de bedoeling er later iets mee te doen.