O

Ouderoverleg

Vijf keer per jaar komen de leefgroepouders samen met de coördinator om na te denken over de leefgroepoverschrijdende punten. Deze worden samen besproken en uitgewerkt. Elke ouder van een leefgroep kan agendapunten aanbrengen via de leefgroepouder.

Outdoor education

We hechten belang aan leren en ontdekken in de natuur en de buitenomgeving. Dat koppelen we dan ook graag aan leerinhouden. We gaan samen aan de slag op het domein en daarbuiten.

Open leercentrum

Het open leercentrum heeft een bibliotheek met een groot aanbod van lees– en informatieboeken. Er zijn boeken voor ieders interesses en op niveau van elk kind. De leerlingen kunnen boeken uitlenen voor een onbeperkte periode. Dat wordt bijgehouden aan de hand van een scansysteem. We vragen om zorg te dragen voor het materiaal. De kinderen gaan met de leefgroep naar de schoolbibliotheek maar ze kunnen ook zelfstandig gaan tijdens speeltijdmomenten. In het open leercentrum kunnen kinderen ook zelfstandig of onder begeleiding werkstukken voorbereiden. Ze krijgen hiervoor computers en I-pads ter beschikking.